Haukiputaan Metsästysyhdistys

Metsästys

Pienriistan saaliskiintiöt 2021

Kesäkokouksen 2021 päätöksen mukaisesti:

  • KOPPELO, RIEKKO ja PELTOPYY: rauhoitettu
  • Sorsalinnut, kyyhky, fasaani, pyy ja hanhi: ei kiintiötä
  • Jänis: 5kpl/metsästäjä/kausi
  • Rusakko: ei kiintiötä
  • Metso, teeri: 3 teertä + 1 metso, yhteensä 4 metsäkanalintua/metsästäjä/kausi. Teerelle yhden linnun päiväkiintiö.
  • Ketulle ja muille pienpedoille: ei kiintiötä. (huom. supi on nykyään vieraslaji, ei vaadi lupia)

Vierasluvat

Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus lunastaa vieraslupa kolmena päivänä sorsalintujen (merenranta-alueille) sekä jäniksen metsästykseen 1.11. alkaen. Varmista hinta vielä kesäkokouksen pöytäkirjasta.

Oman seuran alueella asuville (ei jäsenelle) myydään sorsastukseen kausilupia 100 €/kausi merenranta-alueella. Huom. isännän mukana olo koskee myös näitä lupia. Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8. klo 12:00 – 24:00 30 €. Muulloin päiväluvan hinta on 20 €.

Sama menettely ja hinnat koskee myös kyyhkyn pyyntiä, niin että aloituspäivän 10.8. hinta, klo 0.00 alkaen, on 30 €. Kausilupia ei kyyhkyjahtiin kuitenkaan myydä.

Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi. Viestikentässä tulee olla jahtipäivä, ja jahdissa mukana olevan seuran jäsenen nimi mainittuna. Näin ollen vieraslupien myyjiä ei enää tarvita erikseen.
Haukiputaan Metsästysyhdistyksen tilinro on: FI88 57407540001400

Jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua vieraita supin, ketun ja minkin pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet.

Hylkeen metsästys

Halli siirtyi 1.8. alkaen MMM:n asetuksen mukaisen metsästyskiintiön puitteissa metsästettäväksi. Hallia saa metsästää ilman pyyntilupaa metsästysajan puitteissa, mutta saaliista on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti. Kannanhoitoalueellemme (Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalue käsittäen Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin kuuluvat merialueet) asetettu kiintiömäärä on 683 hallia. Suomen riistakeskuksen http://riista.fi/ kotisivulla on laskuri joka näyttää kuinka monta hallia on mahdollista metsästää ennen kuin kiintiö on täynnä. Saatu saalis on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun halli on saatu saaliiksi. Ilmoituksessa on ilmettävä:

  1. 1. metsästäjän metsästäjänumero ja yhteystiedot
  2. 2. pyydystetyn hallin sukupuoli ja paino, tai tieto, jos saalis on jäänyt mereen
  3. 3. pyyntiajankohta
  4. 4. pyyntipaikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ja riistanhoitoyhdistys

Saaliin pystyy kaikkein näppärimmin ilmoittamaan kirjautumalla https://oma.riista.fi/ –palveluun. Palveluun voi kirjautua jo ennalta ja lisätä tietoja saaliin karttumisen myötä. Aluetoimistolle voi saaliin toki edelleen ilmoittaa edellä mainitut tiedot sisältäen joko sähköpostilla oulu@riista.fi tai postitse: Suomen riistakeskus Oulu, PL 35, 91501 MUHOS Metsästetystä hallista pyydetään myös toimittamaan näyte Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle, joka tutkii niistä hallien kannan rakennetta, ympäristömyrkkymääriä, terveyttä ja vaikutuksia kalastukselle. Näytteestä maksetaan 120 euron palkkio. Lähettämiseen käyvät esimerkiksi vanhat lupien mukana tulleet näytepussit. Kaikki tiedot koskien hallin kiintiömetsästystä, saaliin ilmoittamisesta, hyljenäytteiden otosta ym. löydät Riistakeskuksen kotisivuilta.